Διεύθυνση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 00908430100

Επωνυμία: PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διακριτικός Τίτλος: PROTERGIA ENERGY Α.Ε.

 

 

 

   powered by www.isolpro.gr